Salg

Copyright © All Rights Reserved

FrederiksM

Lysmosehus er en ejendom med en interessant historie.

 

Ejendommen har været ejet af kommunen tilbage til i 1920erne eller længere tilbage.

Hvordan kommunen er kommet i besidelse af ejndommen har jeg endnu ikke afklaret.

Navnet Lysmosehus skulle stamme fra Lysemosehuse, som skulle have bestået af flere huse.

I dag ligger der kun Lysmosehus, men naboparcellerne er på hver 1,5 Ha, så muligvis har der ligget flere huse. Lysmosehus består ef to parceller af ca. 1.5 Ha. Ejendommen er registreret som en skovejendom. Stort set hele arealet er tilgroet med træer. Terrænet er meget kuperet med bakker og eng.

Den eksisterende tilbageværende bygningen består, i dag, af en længe, som oprindeligt bestod af beboelse og stald/lade. Indgangen gik ind gennem stalden til køkkenet.

Langs nordskellet løber Lysmosebæk. Bækken løber ud i en lille sø og videre nedstrøms bliver den igen til en bæk.

Lysmosehus har senest været lejet og beboet af samme familie i næsten 50 år indtil årtusindeskiftet.

Kommunen udbød omkring århundredeskiftet ejendommen i fri handel.

Jeg erhvervede ejendommen i 2004 og har over de seneste år restaureret huset. Blandt andet startede jeg med at få installeret strøm og vand, d.v.s. der havde ikke været elinstallation på ejendommen og brønden var faldet sammen.

 

Kontakt:

Ejendommen er beliggende i Hjørring Kommune.

Rejse i bil til Skagen eller Aalborg 45 min. og til Hjørring eller Frederikshavn 15 min.

Adresse: Hammerholtvej 223, 9870 Sindal

Telefon: 40 31 95 35

Nyheder

 

• Hjemmeside

Skovejendommen Lysmosehus helårs/ deltidsbolig. Ingen bopælspligt. 3 Ha skov, eng, sø og Lysmosebæk. Nyere 108 kvadrstmeter bolig. Træhytte på 15  kvadratmeter.

Nærmeste naboarealer er skov og naturarealer.

 

• Nye mail adresser

Kontakt mig og få min email adresse. Mobil 40 31 95 35

 

Billeder fra Lysmosehus

Klik på teksten og se billeder eller video

Lysmosehus vogtes benhårdt af døgnvagt efter devisen arbejdet bærer lønne i sig og der falder undertiden lidt af efter og veludført vagt.

Intet holder evigt. Der måtte yngre kræfter til at overtage den ansvarsfulde opgave, at holde alt udvedkommende væk fra ejendommen. Livia er mindre slikken, men om muligt mere bidsk end sin forgænger. Hun har indtil videre flået  flere beklædningsgenstande i laser og sønderrevet skind til blods.